Download andagter.Andagter fra "Kristus vår rettferdighet".
Af Carl Oluf Rosenius.
Klippet fra ekris.net1. Af nåde - ved tro.
”Thi af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven.” Efes. 2,8.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

2. Ikke af gerninger.
”Men er det af nåde, så er det altså ikke mere af gerninger; ellers bliver nåden jo ikke mere nåde.” Rom. 11,6.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

3. Den bedste klædning.
”Skynd jer at komme med den bedste klædning og giv ham den på.” Luk. 15,22.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

4. Den nye fødsel.
”Ingen kan ikke se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny.” Johs. 3,3.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

5. Glæden i Herren.
"Glæd jer altid i Herren; jeg siger igen: glæd jer!" Fillip. 4,4.
Hent som pdf-fil her.

----
På engelsk her.
På engelsk som pdf-fil her.

6. Udvalgt i Kristus.
”Thi før verdens grundvold blev lagt, har han udvalgt os i Ham…” Efes. 1,4.
Hent som pdf-fil her.
------
På engelsk som pdf-fil her.

7. Kristenlivets paradoks.”Som bedrøvede, dog altid glade, som fattige, der dog gør mange rige, som de, der intet har og dog ejer alt.” 2. Kor. 6,10.
Hent som pdf-fil her.
------
På engelsk som pdf-fil her.

8. Guds hellige lov.
”I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig.” 3. Mos. 19,2.
Hent som pdf-fil her.
------
På engelsk som pdf-fil her.

9. Frikøbt.”Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse, idet Han selv blev en forbandelse for vor skyld.” Gal. 3,13.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

10. Frihed fra loven.
”Til frihed har Kristus frigjort os.” Gal. 5,1a.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

11. Et godt budskab.
”Thi det var Gud, som i Kristus forligte verden med sig selv.” 2. Kor. 5,19.
Hent som pdf-fil
her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

12. Altid den samme.
"Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid." Hebr. 13,8.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

13. Den første kærlighed.
”Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed”. Joh. Åb. 2,4.
Hent som pdf-fil
her.

På engelsk som pdf-fil
her.

14. Sat på prøve.
”Kun af træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise; den dag, du spiser deraf, skal du visselig dø!” 1. Mos. 2,17.
Hent som pdf-fil
her.
---
På engelsk som pdf-fil her.


15. Faldets dag.
”Kvinden blev nu var, at træet var godt at spise af, en lyst for øjnene og godt at få forstand af.” 1. Mos. 3,6.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

16. En stråle af håb.
”Da dagen blev sval, hørte de Gud Herren vandre i haven.” 1. Mos. 3,8.
Hent som pdf-fil her.
----.
På engelsk som pdf-fil her.

17. Adam – Kristus.
”Thi ligesom de mange kom til at stå som syndere ved det ene menneskes ulydighed, således skal også de mange komme til at stå som retfærdige ved den enes lydighed”. Rom. 5,19.
Hent som pdf-fil her.
---

På engelsk som pdf-fil
her.

18. Vor syndebærer.
”Men Herren lod falde på ham den skyld, der lå på os alle.” Esaj. 53,6.
Hent som pdf-fil her.
-----
På engelsk som pdf-fil her.

19. Faderfavnen er åben.
"Men da han endnu var langt borte, så hans fader ham og ynkedes inderligt og kom løbende og faldt ham om halsen og kyssede ham". Luk 20,15.
Hent som pdf-fil her.
-----
På engelsk som pdf-fil her.

20. Åndens pant.
"Og sæt en ring på hans hånd". Luk. 15,22.
Hent som pdf-fil her.
------
På engelsk som pdf-fil her.

21. En evig nåde.
"Med ham skal min trofasthed og miskundhed være". Slm. 89,25.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

22. Grib ordet.
"Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte, (nemlig det troens ord, som vi prædiker)". Rom. 10,8.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

23. Af nåde alene.
"Ikke med min egen retfærdighed, der fås gennem loven, men med den, der fås ved tro på Kristus". Fil. 3,9.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

24. Et nyt liv.
"Frigjort fra synden... har I den frugt, at I helliggøres." Rom. 6,22.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

25. Korsfæste kødet.
”Og de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet med dets lidenskaber og begæringer.” Gal. 5,24.
Hent som pdf-fil her.
---- 
På engelsk som pdf-fil her.

26. Bære frugt.”Hver gren, som bærer frugt, den renser han.” Joh. 15,2.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

27. Megen frugt.
"Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt." Joh. 15,5.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

28. Kærlighed til brødrene.
"I gudsfrygten broderkærlighed..." 2. Pet. 1,7.
Hent som pdf-fil her.
---
På engelsk som pdf-fil her.

29. Kærlighed til alle.
"...i broderkærligheden kærlighed til alle." 2. Pet. 1,7.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

30. Sat til at tjene.
"Vogt mine lam - Vær hyrde for mine får." Joh. 21,15 og 16.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

31. Leve for Herren.
"Han døde i alles sted, for at de, der lever, ikke mere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem." 2. Kor. 5,15.
Hent som pdf-fil her.
----
På engelsk som pdf-fil her.

-----------------------------------

Oversat fra norsk af Lis J.
Bibeltekster: Fra dansk bibeloversættelse 1948.
Oversat til engelsk af Gert Gravgaard.
Læs andagterne på norsk
her.
-------------------------------------------------------------