Download kirke- og missionshistorie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nyt Liv - historisk og aktuelt.
Af Mikkel Vigilius, februar 2009.
Revideret version, juli 2009.

Bevægelsen 'Nyt Liv' blev stiftet af Herbert Neimanas. Han var ansat af KFUM og Indre Mission fra 1954 til 1965, hvor han blev afskediget. Den ny bevægelse voksede frem i 1965-1966 i forlængelse og konsekvens af denne afskedigelse. På den baggrund er det naturligt at indlede en historisk beskrivelse af Nyt Liv med nogle ord om Neimanas og hans tjeneste før 1965...

Hent notatet som pdf-fil her.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luthersk Missionsforenings opståen.
Af Frode Thorngreen.
Fra "På Ordets grund".
Udgivet på Dansk Luthersk Forlag, 1968.

Hent som pdf-fil her.

Om splittelsen i LM og dannelsen af Evangelisk Luthersk Missionsforening (1889-1892).
Hent som pdf-fil her.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra Luthersk Missionsforenings 100 års jubilæum.Interview med daværende landsformand, kornhandler Aage Jensen, Gram, i Kristeligt Dagblad torsdag den 29. februar 1968.
Hent som pdf-fil
her.
---------------
Manuskript til tale fra 100-års jubilæet
Fra "Missionsvennen" af daværende landsformand Aage Jensen.

Del I:
Hent som pdf-fil her.

Del II:
Hent som pdf-fil her.

Del III:
Hent som pdf-fil her.
-------------------------------------
Foto fra delegeretmødet på Bornholm i jubilæumsåret.

Kransenedlæggelse ved Chr. Møllers gra.

-------------------------------------


Del af artikel i "Missionsvennen" den 6. januar 1966.
Af Japanmissionær Jens M.T. Winther
Som pdf-fil her.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om tilblivelsen af Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.
UTVIKLINGA I 50- OG 60-ÅRA.
Ved Samson Lid.

Klippet fra NLL/Historikk
Hent som pdf-fil (på norsk) her.
Læs "UTVIKLINGA DEI SEINARE ÅR" her.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om Hans Egede
Fra "Budskabet.
Nr. 5 - 1982.
Af stud. theol Kristian S. Holm.


Hent som pdf-fil her.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Læstadianerne, hvem er de?
Af Ove Sandvik.

Det er mange som undres hvem læstadianerne er og hva de står for. –Er ikke det ei sekt som ikke bruker gardiner, blomster og juletre?

Hent som pdf-fil her.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rosenius og verdensrettferdiggjørelsen.
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 8 - 9 og 10 - 2009.

Av Carl Fr. Wisløff.

Del I:
Hent som pdf-fil her.

Del II:
Hent som pdf-fil her.

Del III:
Hent som pdf-fil her.
-------------------------------------------------------------------------------------------