Download kritisk historieskrivning.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Fedrenes lange kristningshistorie fordunklet?
Av Jørgen Høgetveit.

Hent som pdf-fil her.-------------------------------------------------------------------------------------

Hamsun, Nobelprisvinner og dyrker av tysk kultur.
Av Jørgen Høgetveit.

Innhold:
1. Litt livshistorie og 150 års jubileum
2. Hamsuns forfatterskap
3. Forfatter og/eller ideolog
4. Forskjellig syn på feiringen både i Norge og utlandet
5. Hamsuns siste bortforklaring og fastholdelse
6. Hamsuns orientering og vår fremtid

Hent som pdf-fil her.
-------------------------------------------------------------------------------------

Lebesbymannen - aktuel for vår tid?
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 4 - 2009.
Af Per Haakonsen.

Innhold:
1. Lebesbymannen
2. En glemt skikkelse
3. Profetiernes kristne forankring
4. Uoppfylte profetier.
5. Vår egen tid
6. Guds dom over vårt eget folk


Hent som pdf-fil her.
------------------------------------------------------------------------------------------

GUDs Ord, Israels og Storbritannias frigjøring.
Tale 16. november 2008 på Vikeland bedehus i Vennesla.
Av Jørgen Høgetveit.

Innhold:
1. Innledning
2. Først noen ord om protestantismens frigjørende sprengkraft
3. Så noen kjappe riss om Englands mye eldre historie
4. "Storbritannias bestemmelse" - "En natjon kalt av Gud"


Hent som pdf-fil her.
--------------------------------------------------------------------------------------------